Tag: cinta luar biasa

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Private: [ID: ruGhshs4Us8] Youtube Automatic03:01

Cover|DOYOUNG & HAECHAN – Cinta Luar Biasa (Andmesh Kamaleng)

시즈니들@.@ 인도네시아 노래를 불러봤어요 ㅎㅎ 많이 많이 들어주세용. Terima kasih. aku cinta kamu 💚 시즈니이이이 저번에 인도네시아 시상식에서 불렀던 노래인데 많이 좋아해주셔서 꼭 다시 불러드리고 싶어서 준비했어...